chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

Địa chỉ: đường 16/4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 068.3836276

Fax: 068392289

Email: qltt@ninhthuan.gov.vn

Website: https://ninhthuan.dms.gov.vn/