Chi bộ Cục Quản lý thị trường Ninh Thuận kết nạp đảng viên mới

Phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của Đảng chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Vì vậy, công tác phát triển đảng phải được Đảng thực hiện thường xuyên và thực hiện tốt.

Chi bộ Cục Quản lý thị trường luôn ý thức được bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao số lượng, chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, qua việc tạo nguồn, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Năm 2021, được sự giúp đỡ của Đảng viên Chi bộ Cục Quản lý thị trường và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Nguyễn Lê Hoàng Yến đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thực hiện Quyết định số 602-QĐ/ĐUK ngày 31/8/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, ngày 05/10/2021 Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Lê Hoàng Yến - công chức Đội QLTT số 1 vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Ảnh Lễ kết nạp đảng

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, đ/c Phạm Đức Thuần - Phó bí thư Chi bộ thay mặt Cấp ủy Chi bộ công bố Quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Lê Hoàng Yến.

Ảnh: Đ/c Trần Minh Khoa - Bí thư Chi bộ thay mặt Cấp ủy Chi bộ

trao quyết định kết nạp Đảng cho đ/c Nguyễn Lê Hoàng Yến.

 

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đảng viên mới Nguyễn Lê Hoàng Yến đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, làm tốt nhiệm vụ của đảng viên.

Ảnh đọc lời tuyên thệ

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Khoa quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ; giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đ/c Nguyễn Lê Hoàng Yến trong thời gian Đảng viên dự bị, phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức.

Trong thời khắc thiêng liêng và trang trọng, đ/c Nguyễn Lê Hoàng Yến đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Đảng viên trong Chi bộ đã luôn quan tâm, dìu dắt lớp Đảng viên kế cận và xin hứa sẽ luôn trau dồi đạo đức cách mạng, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ Cục ngày càng vững mạnh./.

Lê Thị Chỉnh, Trưởng phòng TC-HC
Cục QLTT Ninh Thuận