Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận tổ chức khảo sát chất lượng chuyên môn nghiệp vụ trực tuyến lần 1 năm 2021 đối với công chức của Cục

Ngày 08/9/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận tổ chức khảo sát chất lượng chuyên môn nghiệp vụ trực tuyến lần 1 năm 2021 đối với công chức các phòng chuyên môn và các Đội Quản lý thị trường.

Tham dự khảo sát có toàn thể công chức giữ chức vụ và không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các Đội Quản lý thị trường và các phòng chuyên môn thuộc Cục.

Ông Trần Minh Khoa - Quyền Cục trưởng, thay mặt lãnh đạo Cục phát biểu chỉ đạo và quán triệt mục đích, ý nghĩa của công tác khảo sát chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời nhấn mạnh đợt khảo sát lần này nhằm nắm bắt năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức ở từng vị trí công tác, thông qua kết quả khảo sát có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính, góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường theo hướng chính quy, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Ảnh: đ/c Q. Cục trưởng quán triệt các nội dung khảo sát

Công chức dự khảo sát được phân thành 02 nhóm đối tượng: Một là nhóm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các Đội Quản lý thị trường và các phòng chuyên môn thuộc Cục; hai là nhóm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các Đội Quản lý thị trường và các phòng chuyên môn thuộc Cục. Mỗi nhóm khảo sát 01 buổi trong ngày 08/9/2021.

Mỗi công chức tham gia khảo sát phải bảo đảm công tác phòng chống dịch; thực hiện bài khảo sát gồm 60 câu hỏi, được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Công chức làm bài khảo sát có trách nhiệm trả lời số lượng câu hỏi ứng với vị trí công việc theo hình thức trắc nghiệm: Chọn câu đúng/sai; chọn 01 đáp án đúng; chọn nhiều đáp án đúng; điền vào ô trống. Thời gian làm bài: 60 phút (Ứng với 1 câu hỏi là 1 phút trả lời)

Qua khảo sát, 100% công chức trả lời đúng trên 30/60 câu khảo sát, trong đó, có 01 công chức lãnh đạo, quản lý trả lời đạt 60/60 câu.

Quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả khảo sát trên và sự nỗ lực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiêp vụ của công chức Cục, mong muốn công chức Cục tiếp tục phát huy thành tích trên. Nhắc nhở công chức tham gia khảo sát làm bài bình tĩnh, khi làm xong bài phải kiểm tra lại bài trước khi kết thúc để kết quả khảo sát được tốt hơn.

Hình ảnh buổi khảo sát nghiệp vụ

Lê Thị Chỉnh, Trưởng phòng TC-HC
Cục QLTT tỉnh Ninh Thuận